28.05.2023. Digitale sentralbankpenger – en advarsel
03.04.2023. Et drastisk forslag til ny valglov
10.01.2022. Hva driver Dag Hagen Berg med?
03.12.2022. Pragmatismens autoritære side
08.05.2022. Diverse uttalelser om Steigan.no
08.05.2022. Seher Aydars metode
09.04.2022. Eivor Evenruds utfall mot Steigan.no
05.03.2022. En uttalelse fra Kari Jaquesson
27.02.2022. Lest i sosiale medier i det siste
17.02.2022. En kommentar til et innlegg av Are Hegrand
16.11.2021. Trist utvikling for et godt produkt
05.03.2021. Digitale underskrifter – et fata morgana
22.05.2021. I hvilke medier er det forsvarlig å ytre seg – og under hvilke omstendigheter?
15.03.2021. Liste over skatteparadis: hvorfor mangler det største av dem, delstaten Delaware i USA?
22.12.2020. Et viktig og spennende forslag i Kystpartiets program
14.12.2020. Ny bok: “Norges krig mot Syria” av Lars Birkelund
06.12.2020. Et partis historie
19.11.2020. Om synlighet i sosiale medier
31.10.2020. En kommentar til innlegg av Marit Øimoen og Even Gran
10.10.2020. Noen ord og uttrykk som er anvendelige for bullshit
15.08.2020. Tanker om norsk politikk

A

.