16.11.2021. Trist utvikling for et godt produkt
05.03.2021. Digitale underskrifter – et fata morgana
22.05.2021. I hvilke medier er det forsvarlig å ytre seg – og under hvilke omstendigheter?
15.03.2021. Liste over skatteparadis: hvorfor mangler det største av dem, delstaten Delaware i USA?
22.12.2020. Et viktig og spennende forslag i Kystpartiets program
14.12.2020. Ny bok: “Norges krig mot Syria” av Lars Birkelund
06.12.2020. Et partis historie
19.11.2020. Om synlighet i sosiale medier
31.10.2020. En kommentar til innlegg av Marit Øimoen og Even Gran
10.10.2020. Noen ord og uttrykk som er anvendelige for bullshit
15.08.2020. Tanker om norsk politikk

A

.