I hvilke medier er det forsvarlig å ytre seg – og under hvilke omstendigheter?

Erik Strand, 22.05.2021
Sist oppdatert 02.06.2021

Vanligvis tar man seg ikke bryet med å skrive en lengre kommentar til noe noen tar twitret. I blant kan det imidlertid være på sin plass å vie det twitrede noe mere enn et tilsvar på Twitter til. Så er tilfellet med det som Øivind Bergh ytret på Twitter 11. mai i år. Bergh mislikte at Erling Folkvord hadde stillet opp til intervju hos Resett. Twittertråden er foreviget via en skjermdump som kan skues her.

Øivind Bergh bruker sterke ord om at Rødt-politikeren Folkvord stiller til intervju hos Resett. Bergh skriver:

Men i helvete, da @Raudt og Erling Folkvord!
“Snakke ut” på #Resett??
Forbannede overløpere!
Nei, jeg bryr meg ikke om hva intervjuet dreide seg om.
Dette er galt. Beklag!

Som man kan se av tråden, er det flere som støtter Berghs syn – at det er galt å stille opp til intervju hos Resett. Da jeg har et noe annet syn på dette, og det er alvorlige ting Folkvord tar opp, vil jeg kommentere dette nærmere. Resett er et nettsted man kan ha sine meninger om. Jeg mener at man uansett bør finne det forsvarlig å stille opp slik Folkvord gjorde.

Det Folkvord tok opp i intervjuet, er ikke hverdagskost i norske medier. Han snakket om sin seneste bok, “Det var ikkje berre Eirik Jensen”. Boken handler om korrupsjon i det norske politiet. Det er et alvorlig tema. Og det blir ikke bedre av at andre medier, men enkelte unntagelser, ikke har tatt opp Folkvords bok. Særlig alvorlig blir det når man setter det i sammenheng med andre forhold i Norge, forhold som er skadelige både for enkeltmennesker og samfunnsøkonomien. Jeg begynner like gjerne med å anbefale opptak fra Radio Modums serie Det skjulte Norge, tilgjengelig på YouTube.

Det finnes i tillegg en god del litteratur som tar for seg forhold i Norge som ikke skulle forekomme i et land som gjerne fremstilles som et demokrati og en rettsstat. Jeg nevner noen eksempler under (Folkvords seneste bok gjentas for å få et bilde av helheten):

Dag Hiåsen: Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge
Erling Folkvord: Det var ikkje berre Eirik Jensen
Erling Folkvord: Vår kurrupte hovedstad
Lars Birkelund: Norges krig mot Syria
Knut Lindh: Hvem drepte Jan Wiborg?
Marie Lovise Widnes: Fragler, finst dei?

I tillegg finnes en sterk artikkelsamling her.

Konsekvensen av at forhold som de jeg har vist til over, ikke blir omtalt i media, er at korrupte, ikke-demokratiske og ikke-rettsstatlige krefter kan holde på som de ønsker. Uansett hva man måtte mene om Resett, er det et godt besøkt nettsted. De oppgir selv å ha hatt 40 000 – 60 000 unike brukere om dagen (oktober 2019). Konsekvensen av å følge de prinsipper som Øivind Bergh med flere forfekter, er at en sjanse til å få gjort noe konstruktivt med forhold som ikke er forenlige med et demokrati, forspilles. Det ønsker ikke jeg, gjør du?

Avslutningsvis vil jeg gjøre oppmerksom på en annen som har kritisert Erling Folkvord for valg av medie. Det er Rødt-politiker Ronny Kjeldsberg (1. kandidat for Rødt i Sør-Trøndelag i 2013). Han har skrevet dette innlegget på venstresida.net.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s