Valg 2021 – litt om meg selv

Jeg heter Erik Strand og er Kystpartiets førstekandidat ved stortingsvalget i 2021.

Jeg er født i 1973 og kommer fra Tjøme i Vestfold, men har de siste årene bodd i Oslo. Jeg er utdannet matematiker og jurist og jobber som juridisk utreder i et advokatfirma. Jeg har også jobbet litt som lærervikar.

Jeg har vært med i Kystpartiet siden 2009 og har tidligere vært stortingskandidat i Buskerud (2013) og Akershus (2017). Av saksfelter jeg er opptatt av, vil jeg gjerne fremheve kampen mot korrupsjon og maktmisbruk i Norge. Jeg redigerer nettsiden fampo.info, tilhørende den partipolitisk nøytrale organisasjonen Fampo, som arbeider mot korrupsjon og maktmisbruk i Norge. Jeg er også opptatt av naturvern og mot vindkraft. Jeg er også opptatt av at noen må protestere mot noen lite sympatiske sider ved norsk utenrikspolitikk, ikke minst Norges rolle i krigen i Syria.

En viktig grunn til at jeg valgte å bli med i Kystpartiet, er partiets økonomiske politikk. Jeg synes det er bra at vi har et sentrumsparti som er opptatt av realøkonomi – å investere i infrastruktur fremfor en for sterk vektlegging av sparing, og som vil bevare nasjonalt eierskap til våre naturressurser.

Her er et bilde fra min første skolevalgsdebatt for Kystpartiet, hvor jeg fikk en noe spesiell plassering.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s