Hva driver Dag Hagen Berg med?

Erik Strand, 10.01.2022

Det å være partipolitisk aktiv kan være givende. Man kan søke å nå ut til publikum med et budskap som man har tro på, og samarbeide med likesinnede. Det kan også være frustrerende. Stadig dukker det opp noen som driver med intriger, tøys og tull. Slikt tar tid og krefter. Noe av det triste med useriøs fremferd er at det kan få folk som vil foreta seg noe seriøst, til å gi seg. Slik sett kan destruktive krefter ødelegge selv om de ikke får gjennomslag rent formelt.

Som mangeårig aktiv i Kystpartiet har jeg sett mere enn nok av tøys og tull fra folk som burde vite bedre. Her skal jeg ta for meg bidrag fra Dag Hagen Berg. Først litt bakgrunn. Dag Hagen Berg er ikke hvem som helst. Han er blant annet tidligere kontorsjef for Kystpartiets stortingsgruppe. Via et søk på Proff.no 08.01.23 så jeg at Dag Hagen Berg blant annet stod oppført som daglig leder for Oslo Nei til EU, Hålogaland Mållag og Kystalliansen.

Da jeg kom med i styreverv i Kystpartiet i Vestfold og deltok på landsmøter, ble jeg kjent med Dag Hagen Berg som en som ikke hadde formelle verv i organisasjonen, men som hjalp til som en slags sekretær. Etter hvert ble jeg kjent med noen andre sider ved hans virke innad i partiet.

I 2022 ble det stilt krav om ekstraordinært landsmøte i Kystpartiet. De som stilte dette kravet, viste til å representere et tilstrekkelig antall fylkeslag til å kunne kreve et slikt årsmøte etter vedtektene. Hovedstyret avviste dette under henvisning til at fylkeslag som var med på å kreve landsmøte, ikke var gyldig dannet (innkalling ikke sendt til alle, ikke besatt med tilstrekkelig betalende medlemmer i styret). Det skal jeg ikke gå inn på her.

De som krevet avholdt landsmøte, innkalte til et landsstyremøte 19. desember 2022. På nyåret mottok Kystpartiets ledelse en e-post fra Brønnøysundregistrene. Noen hadde forsøkt å registrere ny sentralledelse i partiet. Saksbehandler påpekte korrekt at denne registreringen var å avvise, da protokollen det nye hovedstyret skulle registreres på bakgrunn av, var et landsstyremøte og ikke et landsmøte.

Den som sendte inn registermeldingen, var Dag Hagen Berg.

Samordnet registermelding kan ses her

Protokollen som fulgte samordnet registermelding kan leses her

Det kommer frem av protokollen at Dag Hagen Berg deltok for Kystpartiet i Oslo. Undertegnede var den siste som ble valgt som leder for Kystpartiet i Oslo. Da det dessverre ikke var nok interesserte til å fortsette med et styre, ebbet aktiviteten ut. Hvem som har valgt Dag Hagen Berg som delegat for Kystpartiet i Oslo, er således et mysterium. Og hva mere er. I følge Enhetsregisteret (skjermdump tatt i dag) er Dag Hagen Berg en del av det sist valgte styret i Kystpartiet i Viken (valgt i 2022). Allikevel synes en tidligere kontorsjef for et daværende stortingsparti det er greit å stille opp på et landsstyremøte for “fylkeslaget” i nabofylket, være med på å velge et nytt hovedstyre (som skal velges på et landsmøte og melde dette til Brønnøysundregistrene.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s