Gåter

Gresk-gåter

 1. Hva kaller man en greker med ti tenner?
  Svar på gåten her
 2. Kan du si meg navnet på en annenklasses suppe?
  Svar på gåten her
 3. Kan du si meg navnet på en macho diktator?
  Svar på gåten her
 4. Hva kaller man en person med sykelig trang til å plage homofile?
  Svar på gåten her
 5. Kan du gi meg en betegnelse på åndelig føde?
  Svar på gåten her
 6. Hva kaller man en papegøye med multippel splittet personlighet?
  Svar på gåten her

Svar på samtlige gresk-gåter kan du finne her

Et regnestykke

Hva blir torsdag + fredag ?

Les svaret her

En logisk nøtt

Du er ute og går i jungelen og kommer til et veikryss. En vei går til høyre og den andre til venstre. Du er avhengig av å vite hvilken vei som fører til byen. Ved veikrysset står det to vakter. Den ene snakker alltid sant, og den andre snakker alltid usant. Du vet ikke hvem av dem som snakker sant. Du kan stille ett spørsmål til en av dem. Hvilket spørsmål stiller du?

Se løsningen her