Svar på regnestykke

Tilbake

torsdag + fredag = tirsdag

Torsdag er den fjerde dagen i uken, fredag den femte. 4 + 5 = 9. Når søndag er den syvende dagen, blir mandag den åttende og tirsdag den niende.