Svar på gresk-gåte 2

Tilbake

Kan du si meg navnet på en annenklasses suppe?

Svar: betasuppe