Svar på gåtene

Tilbake

 1. Hva kaller man en greker med ti tenner?
  Svar: dekadent
 2. Kan du si meg navnet på en annenklasses suppe?
  Svar: betasuppe
 3. Kan du si meg navnet på en macho diktator?
  Svar: Andropov
 4. Hva kaller man en person med sykelig trang til å plage homofile?
  Svar: homopat
 5. Kan du gi meg en betegnelse på åndelig føde?
  Svar: metafôr
 6. Hva kaller man en papegøye med multippel splittet personlighet?
  Svar : Poly