Svar på gresk-gåte 5

Tilbake

Kan du gi meg en betegnelse på åndelig føde?

Svar: Metafôr