Svar på logisk nøtt

Tilbake

Du er ute og går i jungelen og kommer til et veikryss. En vei går til høyre og den andre til venstre. Du er avhengig av å vite hvilken vei som fører til byen. Ved veikrysset står det to vakter. Den ene snakker alltid sant, og den andre snakker alltid usant. Du vet ikke hvem av dem som snakker sant. Du kan stille ett spørsmål til en av dem. Hvilket spørsmål stiller du?

Løsning: Du stiller en av dem følgende spørsmål: Hvis jeg hadde spurt han som står ved siden av deg, hvilken av de to veiene som går til byen, hvilken vei ville han svart at går til byen?