Norsk historie

Annen verdenskrig i Norge

Litt om norske helligdagers historie
En partihistorie. Om partiet som ble til Tverrpolitisk Folkevalgte
Juklerød-saken
En dag i Eirik Finnes liv
Minner fra en svunnen tid: Krysset-streiken
Beredskapslover i etterkrigstiden
Krigshistorien – Toralf Fanebust og sannheten
Ikke bare Quisling – Norsk fascisme før Nasjonal Samling
Den gang Frisinnede Venstre deltok i regjering
Myten om Tryntyrken og frimurerne
Om Hans Nielsen Hauge
NRK-dokumentar om svartedauden