Annen verdenskrig

Annen verdenskrig i Norge

Bok av historikeren Anthony C. Sutton: Wall Street and the Rise of Hitler

76 år siden bombingen av Dresden – en terrorhandling av første skuff
Bombingen av Tokyo i mai 1945: en krigsforbrytelse som aldri kom for retten

Freedom Action – det tyske antinazistiske opprøret i 1945
Frigjøringen av Dachau
Historien bak nazistenes symboler
Hunting Dr. Evil – Hans Kammler: Hitler’s Secret Weapons Chief
Da sovjetiske krigsfanger rømte fra Mauthausen i 1945
A Non-Nazi in Nazi Uniform? – Gerd von Rundstedt – WW2 Biography Special

Revisjonisme og kritikken av revisjonisme