Svar på gresk-gåte 1

Tilbake

Hva kaller man en greker med ti tenner?

Svar: dekadent