Spamdikt

Er du født med et lite lyte?

Har du problemer med å yte?

Hører du kvinnen klage og syte

over at du ikke får henne til å nyte?

Løft ditt hode og lid ikke lenger

Vi forlenger din penis for en sum med penger