Twitterkommentar 4

Svar til @elingre1 på https://twitter.com/elingre1/status/1370015163001282563

Undertegnede og Fampo har et noe annet fokus enn Øyvind Bergh, Didrik Søderlind, Tøvsugeren m.fl. Jeg bruker for øvrig ikke det jeg har sagt om stalking og bilnumre som bevis. Det må tas for det det er – en bevitnelse. Bergh og Søderlind har ellers skrevet ganske konkret om din opptreden. Kan du finne noe galt i det de skriver?

Så viser du til noe du har skrevet før om at jeg skriver sjikaneblogger om folk jeg ikke kjenner. En mere dekkende beskrivelse er at jeg redigerer en nettside som skriver om maktmisbruk i Norge. Siden anbefaler artikler og litteratur skrevet av folk som har kommet med reelle avsløringer, som f.eks. Erling Folkvord, Dag Hiåsen og Herman Berge. Så finnes det de som hevder å jobbe for rettssikkerhet og mot maktmisbruk, men som i virkeligheten gjør mere skade enn gavn. Det er et stort problem som må informeres om. Hensikten eller innholdet er ikke sjikane, men å gi folk nødvendig bakgrunnskunnskap.

Apropos konspirasjonsteorier, som du skriver om. Konspirasjoner varierer voldsomt med tanke på metode og seriøsitet. Det finnes de som spyr ut bastante og ubeviste teorier. Gjerne kombinert med kreativ opptreden på andre måter. Slikt er ødeleggende, og jeg har skrevet om et eksempel på https://fampo.info/falsk-fampo-nettside/

Erik Strand 03.07.22