Twitterkommentar 3

Erik, 10.05.22

Dette er et svar til denne kommentaren: https://twitter.com/TorJrgenNss/status/1523770020781649920

Vel, undertegnede har ikke noe til overs for de styrende i Moskva, og noen ganger kunne det tilføyet Steigans artikler noe positivt om han hadde tatt opp deres mørke sider.

Men derfra til å si at “Steigan er en vandrende propagandakanal for Russiske myndigheter” er et langt stykke. Det er ikke noen tvil om at han skriver mye som trekker i samme retning som det Kreml mener. Men å være en propagandakanal forbinder jeg med noe mere enn så. Løgnaktighet eller i det minste tvilsom metode er noe man bør kunne forvente av en vandrende propagandakanal. Så kom gjerne med noe konkret om det gale ved det Steigan kommer med.

Jeg er ikke enig med Steigan i alt, men finner mye informativt på Steigan.no. Bakgrunnen for denne uttalelsen, som var mitt initiativ, fant jeg f.eks. via Steigan.no. Og så har vi denne artikkelen. Jeg skal medgi at jeg ikke har gått primærkildene etter i sømmene (noe som er tungvint), men det skal i prinsippet gå an å finne ut av om det som hevdes der er sant. Hvis det er sant, er det en skandale at det ikke kommer bredt frem. Og hvem er i så fall propagandistene?