Twitterkommentar 2

Dette er en kommentar til @paulbasma i denne tråden (hele tråden her) som ble litt for lang for Twitter-formatet.

Først vil jeg vise til et relativt velkjent eksempel på at tidligere pasienter kan ha høyere troverdighet enn norske myndigheter. Arnold Juklerød ble tvangsinnlagt med diagnosen kverulant paranoia. Det ble sagt at han hadde ukorrigerbare paranoide vrangforestillinger om at lokale myndigheter hadde begått ulovligheter i forbindelse med en skolenedleggelse. Lenge etterpå bekreftet departementet at vrangforestillingene hans var sanne. Dessverre var det bare seks stortingsrepresentanter som støttet Erling Folkvords forslag om granskning av saken i 1996.

Hvem som har størst troverdighet av Fampo og norske myndigheter. Det avgjør man ved å gå artiklene fra Fampo etter i sømmene. For øvrig er det svært mange av artiklene i samlingen jeg viser til, som det er andre enn Fampo som står bak. Tanken er å samle seriøst materiale om lyssky forhold i Norge på ett sted for oversiktens skyld.