Religion og livssyn

Kristendom og kristenliv i Norge

Pål Repstad om religion, sosiologi og Sørlandet
Bok av Pål Repstad: Religiøse trender i Norge
21.07.2021. Unge kirkerådsmedlemmer starter nettverk for unge med et konservativt ståsted

29.03.2021 For første gang i historien er mindre enn halve befolkningen i USA medlem av en menighet

17.10.2018. Kirkestrid i den ortodokse kirken

02.10.2021. Krise i Hillsongkirken

Om Islam Net

Jødedommen

Tradisjonen med grønne menn på utsmykningen av kirker