Kristendom og kristenliv i Norge

Pål Repstad om religion, sosiologi og Sørlandet
Bok av Pål Repstad: Religiøse trender i Norge
21.07.2021. Unge kirkerådsmedlemmer starter nettverk for unge med et konservativt ståsted

Rapport fra et lovsangmøte i Filiadelfia

Twittertråd om Læstadianismens innflytelse i Lofoten på 80-tallet
Lagret skjermdump av Tweeten
Fra Twitter – bok om mystikeren Aslak Kaski fra Vinje
Lagret skjermdump av Tweeten

11.02.2022. Gjør om kirke til hus