Eksempler på folk som blokkerer meg på Twitter

Erik, 01.01.2021

Her har jeg tenkt å legge ut eksempler på folk som blokkerer meg på Twitter. Nå er det selvfølgelig en legitim sak å mislike mine meninger og min aktivitet i sosiale medier. I og med at jeg særlig har konsentrert meg om å diskutere og opplyse om forhold som ikke hører hjemme i et demokratisk samfunn, kan man allikevel stille spørsmålet om hvorfor de velger å blokkere meg på Twitter. Her kan det være ulike motiver ute og går, og man skal være varsom med å påstå noe om blokkørenes hensikt. En liten oversikt skulle uansett ikke skade.

Her er en kommentar til Didrik Søderlind

Her er en kommentar til Eli M. Lian

Denne ble jeg oppmerksom på i desember 2021

Jeg ble oppmerksom på at jeg er blokkert av @Zealuu 28.08.22

Jeg ble oppmerksom på at jeg er blokkert av @forsberg 06.10.22

Jeg oppdaget at jeg er blokkert av @MDickventure 15.10.22

Jeg oppdaget at jeg er blokkert av @OdaRygh 15.10.22

Jeg oppdaget at jeg er blokkert av @Murmtavia 15.10.22

Jeg oppdaget at jeg er blokkert av @sodafountainrag 25.10.22

Jeg oppdaget at jeg er blokkert av @SigvatUtenR 25.10.22