Litt av hvert

På sidene man kommer til via menyen nede til høyre på siden, finner man det overskriften antyder – litt av hvert. Her har jeg samlet og sortert lenker til stoff folk har skrevet om ulike ting. Kanskje kan noe av det som er sammenrasket her om steder, folk og fenomener, være til nytte og gi informasjon, innsikt, referanse eller underholdning.

Jeg har også en annen tanke bak disse sidene. De oppslagsverkene man finner på Internett, er gjerne bygget opp som i et oppslagsverk i bokform, med muligheten til å lese om fenomener som også er emneord. I tillegg har man gjerne dratt nytte av muligheten til å bruke lenker, både interne og eksterne. Jeg har lekt med tanken om hvordan et oppslagsverk på nett hvor man ikke kun benytter seg av lenker, men også aktivt bruker menyer og undermenyer, kan se ut. Kan det tilføre leksikonsjangren noe nytt og nyttig? Jeg har troen på det. Disse sidene er mitt eget lille hobbyprosjekt. Kanskje kan de tjene til inspirasjon for noen som har tid og ressurser til å føre idéen videre, både når det gjelder omfang og kvalitet.