Skriv under for at Kystpartiet skal få stille til valg

Erik Strand 24. oktober 2020

Kystpartiet har mange viktige saker på agendaen. For å kunne stille til valg i flest mulig valgdistrikter trenger vi 500 underskrifter i hvert valgdistrikt. Hvis du for eksempel er bosatt og har stemmerett i Oslo, kan du skrive under for at vi skal få delta i valget i Oslo valgdistrikt. Hvem som skriver under, er taushetsbelagt, og man forplikter seg ikke til noe som helst; man støtter kun at vi skal få delta.

Du kan skrive under digitalt eller på papir. Ta kontakt på erkestrand@hotmail.com for å få papirskjema for underskrifter. Da kan du samle inn noen fra venner og kjente. Under ser du hvilke valgdistrikter vi har liste klar for. For de valgdistriktene hvor vi har klar liste for elektronisk signering, har jeg lagt til lenk under. Den kan kopieres og brukes til oppfordring til å signere.

Akershus
Gå til elektronisk signering

Buskerud
Gå til elektronisk signering

Hedmark
Gå til elektronisk signering

Oppland
Gå til elektronisk signering

Oslo
Gå til elektronisk signering

Vest-Agder
Gå til elektronisk signering

Østfold
Gå til elektronisk signering

Bilde: Bruker Mahlum på Wikimedia Commons

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s